PRZEPISY / REGULAMIN

Zasady i reguły walki federacji IWT

 1.  Rundy
  1. Runda na galach IWT odbywa się na dystansie 4 minut z 1 minutą przerwą na zmianę zawodników pomiędzy rundami
  2. Walka na galach IWT może się odbywać na dystansie 2 lub 3 rund
 2. Informacje podstawowe
  1. Walka odbywa się w octagonie (klatce) o przekątnej 9,5m
  2. W octagonie (klatce) walkę kontroluje 2 sędziów , którzy dbają o bezpieczeństwo zawodników i zachowanie zasad walki.
  3. Walkę ocenia 3 sędziów punktowych.
  4. Każdy zawodnik przystępujący do walki musi mieć ochraniacz szczęki i suspensor.
  5. Obowiązują rękawice do MMA, które dostarcza Organizator. Inny typ rękawic jest zabroniony.
  6. Zespół może mieć w narożniku maksymalnie 2 osoby.
  7. Zespół na galach IWT składa się z 5 osób. Pojedynki odbywają się w formule 2×2. W skład pojedynku wchodzą 2 rundy podstawowe oraz 1 dogrywka. W pierwszej rundzie zespół typuje dwóch zawodników do walki w drugiej rundzie kolejnych dwóch którzy jeszcze w tym pojedynku nie brali udziału lub zwycięzcy poprzedniego pojedynku którzy są w stanie kontynuować walkę. Za każdego pokonanego zawodnika zespół otrzymuje 1 punkt. W przypadku gdy po dwóch rundach utrzymuje się wynik remisowy, rozgrywana jest trzecia runda 1×1 pomiędzy wytypowanymi przez trenerów zawodnikami. Wtedy o zwycięstwie pojedynku decyduje bezpośredni pojedynek 1×1.
  8. Dopuszcza się:
   1. pojedynek zawodników 2×1 w stójce jak i parterze w przypadku gdy jeden z zawodników drużyny przeciwnej został pokonany.
   2. zadawanie ciosów każdemu zawodnikowi drużyny przeciwnej
  9. Runda kończy się po upływie 4 minut lub po wyeliminowaniu dwóch zawodników drużyny przeciwnej.
 3. Sposoby wygrania walki:
  1. Zespół wygrywa walkę przez:
   1. Knockout (KO)
    • zawodnik po uderzeniu lub kopnięciu upada na ring i nie jest w stanie kontynuować walki w pozycji leżącej
   2. Knockout techniczny (TKO)
    1. Walkę przerywa sędzia ringowy(RSC), w następujących sytuacjach:
     • jeden z zawodników wyraźnie dominuje nad przeciwnikiem, który nie jest w stanie skutecznie się bronić przed jego atakiem,
     • gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodważalna i zagraża bezpośrednio zdrowiu drugiego zawodnika,
     • gdy zadecyduje, że uszkodzenie ciała lub kontuzja zawodnika jest na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą walkę
     • zawodnik traci przytomność przy technikach kończących
    2. Walkę przerywa Cutman(lekarz ringowy). Sędzia ringowy wstrzymuje walkę, odsyłając obu zawodników do narożników neutralnych (narożnik biały) i zwraca się do cutmana lub lekarza o ocenę stanu zdrowia. Cutman przerywa walkę jeżeli uzna, że np. głębokie rozcięcie zawodnika jest na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą walkę lub lekarz jeśli kontuzja niesie za sobą duże ryzyko utraty zdrowia. Jeżeli kontuzjowany zawodnik nie może kontynuować walki ze względu na kontuzję spowodowaną techniką dozwoloną przegrywa. Jeżeli walka została przerwana ze względu na kontuzję spowodowaną techniką niedozwoloną, przeciwnik zostaję zdyskwalifikowany lub też sędziowie uznają walkę za nieodbytą.
    3. Walkę przerywa sekundantpoddając swojego zawodnika poprzez rzucenie ręcznika w pole walki podczas trwania walki lub pomiędzy rundami.
   3. Poddanie (S) – Występuje w sytuacji, w której jeden z zawodników odklepuje 2 lub więcej razy w matę, ciało przeciwnika, lub własne ciało lub też werbalnie (krzyk).
   4. Poddanie techniczne (TS) – To sytuacja, w której sędzia ringowy dostrzega i przerywa walkę uznając poddanie za wykonane, gdy zawodnik nie ma możliwości obrony, nie odpowiada lub krzyczy z bólu, a także, że technika założona jest precyzyjnie i prowadzi do poddania.
   5. Dyskwalifikacja – Dyskwalifikacja może nastąpić po konsultacji sędziego ringowego z sędzią głównym gdy:
    • zawodnik trzy razy nieumyślnie złamie zasady walki
    • zawodnik z premedytacją złamie zasady walki
    • zawodnik celowo sfauluje przeciwnika i ten nie może dalej kontynuować walki,
    • zawodnik zachowa się nie zgodnie z zasadami fair-play
    • zachowania sekundantów bezpośrednio wpłyną na przebieg walki niekorzystny dla przeciwnik
   6. Decyzja – Po skończonych dwóch rundach sędzia główny sumuje punkty. Zwycięzcą zostaje zespół posiadający większą ilości punktów. W przypadku sytuacji remisowej, czyli takiej samej ilość punktów, zarządzana jest 3 -minutowa dogrywka. Jeżeli stan remisowy utrzymuje się nadal po dogrywce, wówczas sędziowie punktowi zadecydują o nierozstrzygniętej walce. Każdy z sędziów musi wskazać jednego zawodnika. Decyzja może być:
    1. Jednogłośna – wszyscy sędziowie punktowi punktowali pojedynek dla tego samego zawodnik
    2. Niejednogłośna – dwóch sędziów punktowało pojedynek dla różnych zawodników, a trzeci sędzia wskazuje zwycięzcę
   7. Decyzja Techniczna – Jeśli kontuzja spowodowana faulem nieumyślnym jest na tyle poważna, że sędzia ringowy przerwie pojedynek w miejsce kontuzjowanego zawodnika może walczyć inny zawodnik z tego samego zespołu. Jeśli kontuzja spowodowana faulem nieumyślnym w 3 rundzie jest na tyle poważna, że sędzia ringowy przerwie pojedynek, o zwycięstwie danego zawodnika decyduje sędzia główny.
 4. Punktacja rund
  1. W rundzie 1 i 2 za wyeliminowanie jednego zawodnika drużyny przeciwnej zespół otrzymuje 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w jednej rundzie to 2.
  2. Punktu rundy 3 -Sędzia punktowy musi wskazać, który zawodnik był leszy w pojedynku.
  3. Runda jest oceniana osobno przez 3 sędziów.
  4. Po zakończeniu walki sędzia techniczny zbiera kartki ze wskazanym przez sędziów punktowych werdyktem.
  5. W przypadku kiedy o wygranej zadecyduje decyzja sędziowska, werdykt będzie ogłaszany z odczytaniem wskazania każdego sędziego.
  6. Kryteria wg których oceniana jest każda runda: skuteczność, technika, agresywność, dynamika chwytów, kontrola walki
 5. Limity wagowe obowiązujące na IWT
  W Federacji IWT nie obowiązują limity wagowe.
 6. Zasady ogólne
  1. Za walkę w parterze uznaje się sytuacje w której zawodnik dotyka maty inną częścią ciała niż stopa
  2. Sędzia może przerwać walkę, gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodważalna i zagraża bezpośrednio zdrowiu drugiego zawodnika.
  3. Zawodnik po zakończeniu każdego starcia zobowiązany jest podziękować swojemu przeciwnikowi za walkę bez względu na wynik.
  4. Zawodnicy zobowiązani są do walki fair-play oraz do sportowego zachowania.
  5. Zawodnik obowiązkowo musi mieć założony ochraniacz krocza i szczęki. w wypadku jego braku walka nie może zostać rozpoczęta i wiąże się z dyskwalifikacją całego zespołu.
 7. Wymagania medyczne dla zawodników
  Zawodnik musi przejść wszystkie przed-licencyjne badania medyczne oraz testy wymagane przez Federację IWT.

  1. Badania medyczne po pojedynku
   1. Natychmiast po pojedynku każdy zawodnik może zostać zbadany przez przydzielonego lekarza zawodów.
   2. Każdy zawodnik, który odmówi poddania się badaniom po pojedynku zostanie zawieszony a wynik walki zmieniony na korzyść przeciwnika (gdyby werdykt był inny).
   3. Wszyscy zawodnicy mogą być wyznaczeni do przejścia badania moczu w celu wykrycia obecności zabronionych środków.
   4. Oprócz badania przed pojedynkiem, organizator może nakazać przeprowadzenie badań na wykrycie środków dopingujących w próbkach pobranych przed pojedynkiem już po odbyciu się zawodów.
   5. Zebranie próbek moczu do testów jest przeprowadzane w obecności pracownika komisji antydopingowej. Odmowa poddania się badaniu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika i zawieszeniem w możliwości startów na czas nieokreślony.
  2. Kary za stosowanie zabronionych substancji
   Zawodnik u którego wykryto obecność niedozwolonych substancji zostanie ukarany w następujący sposób:

   1. pierwsze złamanie przepisów – zawieszenie na 90 dni
   2. drugie złamanie przepisów – zawieszenie na 180 dni
   3. trzecie złamanie przepisów – zawieszenie na dwa lata
 8. Techniki niedozwolone
  • uderzenie łokciem na tułów 12-6
  • uderzenia na tył głowy
  • uderzenia w kręgosłup
  • uderzenia w nerki
  • uderzenia i kopnięcia na krocze
  • szczypanie
  • celowe opuszczenie ringu (klatki)
  • atakowanie w momencie kiedy sędzia rozdziela zawodników
  • próba wyrzucenia lub wypchnięcia przeciwnika z klatki
  • wykorzystywanie siatki np. stawanie na nich, podciąganie, chwytanie
  • celowe wyplucie ochraniacza szczęki (sędzia nie przerywa walki, a w przypadku zgubienia ochraniacza sędzia przerywa walkę)
  • drapanie
  • wsadzanie palców w oczy
  • szarpanie za włosy
  • uderzanie głową
  • wszelkie ataki w krtań oraz łapanie za tchawicę
  • łapanie spodenek lub rękawic rywala
  • atakowanie rywala po gongu
  • atakowanie rywala, który znajduje się pod opieką arbitra lub sztabu medycznego
  • umyślne niestosowanie się do instrukcji sędziego ringowego
  • łapanie i ściąganie rękawic przeciwnika (Walka zostaje przerwana, a rękawice ponownie założone. Walka wznowiona jest w tej samej pozycji, w której została przerwana)
  • zabrania się werbalnego porozumiewania się zawodników
  • W sytuacji gdy jeden z zawodników jest w parterze:
   • kopnięcia i kolana na głowę
   • stompy na głowę
   • kopanie piętą w nerki rywala
  • Uwagi:
   • zawodnik nie może występować w jakimkolwiek obuwiu, a w przypadku używania przez zawodnika ściągaczu na stopy, kolana lub łokcie należy ten fakt zgłosić Cutmanowi, który potwierdza to własnym podpisem na ściągaczu
   • użycie jakiejkolwiek substancji musi zostać zgłoszone Cutmanowi z wyraźnym uzasadnieniem niepóźnej niż na dzień przed walką. Cutman po dokładnym zbadaniu zawodnika stwierdza czy użycie substancji jest konieczne i dopuszczalne
 9. Techniki dozwolone:
  • Reguły UFC
 10. Kary i upomnienia:
  • Udzieleniem ostrzeżenia ustnego zawodnikowi w przypadku gdy przeciwnik po zastosowaniu techniki niedozwolonej jest w stanie kontynuować walkę. Dozwolone 2 ostrzeżenia.
  • 3 ostrzeżenie powoduje dyskwalifikację po konsultacji sędziego ringowego z sędzią głównym.
  • Dyskwalifikacją zawodnika w przypadku gdy po zastosowaniu techniki niedozwolonej przeciwnik nie jest w stanie kontynuować walki.
  • Uwagi:
   W przypadku walki pasywnej lub faulu zawodnik może otrzymać jedno upomnienie. Przy następnym upomnieniu sędzia dyskwalifikuje zawodnika.W rundzie 3 w wypadku walki pasywnej obu zawodników, sędzia może upomnieć obu zawodników odjęciem punktu, w której walkę można wygrać tylko przez poddanie, KO, TKO, rozcięcie lub dyskwalifikacje. Jeżeli jednak walka zakończy się w regulaminowym czasie sędziowie orzekają tylko i wyłącznie remis bez podliczania kart sędziowskich.
 11. Rozcięcia i bandażowanie
  1. W przypadku głębokiego rozcięcia lub innej kontuzji zawodnik odsyłany jest do narożnika neutralnego, a o jego zdolności do walki decyduje Cutman (rozcięcie ) lub lekarz zawodów (kontuzja), sędzia czasowy zatrzymuje wówczas czas na polecenie sędziego ringowego, a wznawia odliczanie czasu po komendzie WALKA.
  2. Wszelkie plastrowanie stawów skokowych musi być zatwierdzone i podpisane przez Cutmana.
  3. Dozwolone jest tylko bandażowanie dłoni.
  4. Bandażowanie dłoni odbywa się tylko i wyłącznie w obecności sędziego bocznego lub jest przez niego wykonane, co potwierdza swoim podpisem na bandażach lub plastrach. Przed złożeniem podpisu bandaże może sprawdzić jedna osoba z zespołu przeciwnika.
  5. Zawodnik ma do dyspozycji 6 x 4 m bandaża o szerokości 5 cm (bandaż bokserski)
  6. Sędzia może przerwać pojedynek w trakcie trwania rundy w wypadku krwawienie zawodnika. Odsyła go wówczas do narożnika neutralnego, gdzie udzielana jest mu pomoc przez cutmana. Zawodnik może w ciągu całej walki dwukrotnie skorzystać z takiej pomocy.
 12. Zasady zachowania sekundantów podczas walki
  1. W narożniku zespołu może przebywać maksymalnie dwóch sekundantów
  2. Zawodnicy rezerwowi przebywają w miejscu rozgrzewki wyznaczonym przez organizatora.
  3. Zespół ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
  4. Obowiązkiem sekundantów jest dostarczenie dla swojego zawodnika suspensorium oraz ochraniacz na szczękę
  5. W czasie trwania walki (rundy) sekundanci musza przebywać poza podestem ringu. Na wyznaczonych miejscach
  6. W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:
   • wchodzić na podest ringu,
   • przechodzić przez siatkę,
   • łapać i szarpać siatki,
   • poruszać się wkoło klatki,
   • używać niecenzuralnych słów pod adresem zawodnika lub sędziego,
   • korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),
   • pomagać fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia sędziego.
  7. W czasie przerwy w rundach sekundantom nie wolno:
   • przebywać wewnątrz klatki w liczbie większej niż 2 osoby,
   • zwracać się bezpośrednio do sędziego ringowego,\
   • przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy,
   • podawać zawodnikowi wspomagania w postaci stałej (tabletki, pastylki itp.),
   • podawać wodę (płyny) w opakowaniu szklanym,
   • zaszywać i zlepiać rany powstałe w wyniku walki,
  8. W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:
   • udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki spoza ringu,
   • przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.).
  9. Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogą być ukarani ostrzeżeniem oraz dyskwalifikacją oraz mogą spowodować ostrzeżenie oraz dyskwalifikację ich zespołu:
   • pierwsze ostrzeżenie udzielane jest po pierwszym złamaniu zasad zachowania sekundantów.
   • drugie ostrzeżenie oznacza żółtą kartkę, co wiąże się z odjęciem z honorarium zespołu 20 % sumy
   • trzecie ostrzeżenie oznacza czerwoną kartkę i odesłanie sekundanta do szatni, co wiąże się z odjęciem od honorarium zespołu 40 % sumy
   • kolejne ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację zespołu w danym pojedynku
   • dyskwalifikacja może nastąpić od razu gdy złamanie reguł zachowania sekundantów bezpośrednio wpłynęło na przebieg walki niekorzystny dla przeciwnika
 13. Odwołania
  1. Kierownik ekipy ma prawo wnieść pisemny protest dotyczący wyniku walki w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia walki po wpłaceniu 2000 zł kaucji na konto Federacji IWT.
  2. Komisja odwoławcza w składzie: sędzia główny, sędzia ringowy, jeden z sędziów punktowych, rozpatruje złożony protest, a jego wynik prezentuje w ciągu 48 godzin od daty przyjęcia protestu.
  3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu Federacja IWT nie zwraca wpłaconej kaucji
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu Federacja IWT zwraca wpłaconą kaucję.

REGULAMIN IMPREZ IWT

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.)

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

 1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (w tym w szczególności rezygnacja lub brak możliwości wzięcia udziału w imprezie przez poszczególnych zawodników z powodów niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. Informacja o zmianie daty, miejsca lub istotnej zmianie w programie imprezy zostanie niezwłocznie ogłoszona przez Organizatora na jego stronie internetowej www.iwtmma.pl. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu fotograficznego, kamery wideo lub innego sprzętu nagrywającego audio-video. Osoby które będą starały się wnieść na teren imprezy aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN. Koszt depozytu nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
  5. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
  6. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie. Dodatkowo zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek artykułów spożywczych nie zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Organizatora. Zakazuje się również wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów innych, niż barwy klubowe i Regionalne występujących zespołów.
  7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
  8. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
  9. Podczas imprezy stosowane są efekty pirotechniczne oraz światła stroboskopowe. Posiadacz biletu akceptuje zastosowanie powyższych efektów i nie będzie wnosił pretensji oraz roszczeń mających na celu uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania.
  10. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
  11. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy
  12. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na imprezę, czy w jej trakcie. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.
  13. Wstęp osób małoletnich do lat 13 na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu i pod opieką osoby pełnoletniej.
  14. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia terenu imprezy. Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
  15. Posiadacze biletów przebywają na imprezie na własną odpowiedzialność i akceptują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: ring, strefa produkcji, szatnie zawodników, pomieszczenia techniczne i administracyjne hali oraz wszystkie inne, wymienione w regulaminie obiektu.
 6. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 7. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 8. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 9. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 10. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 11. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 12. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.